Liiketaitoja aikuisryhmille - miksi ei?

by tommi paavola in


Liiketaitoa, motoriikkaa, koordinaatiota ja ‘Fun Factoria’ voi ja pitäisi toki sisällyttää aikuistenkin harjoitteluun. Tässä sillisalaatti-porukassa on melkoisia eroja monessakin suhteessa mutta sopivia haasteita löytyi niin eläkeläiselle kuin uransa jo lopettaneelle NFL –pelaajalle. Varsinkin koordinaatioharjoitteet tarjosivat ärsykkeitä, jotka aktivoivat sekä kehoa että mieltä. Hauskaakin oli.

Tämä pätkä on kotipaikkakunnaltani, missä liiketaitokuvioita siis harjoitellaan niin esikouluikäisten kuin eläkeläistenkin kanssa.

“Kunto kaikkoaa nopeasti mutta taidot säilyvät lopun ikää."

Finnish Strong!  

Tommi Paavola

 


Nuorten Liiketaitoharjoittelu, osa 4.

by tommi paavola in


Tervetuloa liiketaitoharjoittelun pariin. Tämä dvd ja materiaali on sarjassaan jo neljäs ja kokoaa yhteen myös osien 1,2 ja 3 liiketaitoja. Kantavana teemana on jo tutuksi tulleita  hyppyjä ja heittoja mutta variaatioita ja yhdistelmiä näistä liiketaidoista on tässä materiaalissa runsaasti ja ehkä enemmän sieltä haastavammasta päästä.Näin Nuorten Liiketaitoharjoittelu,  osa 4, on myös liikekehittelyidensä puolesta vaativin ja edellyttää niin valmentajalta kuin urheilijalta edellisten osien tuntemuksen ja käytännön harjoittelutaustan.

Pääatavoitteena Liiketaitoharjoittelu 4 materiaalissa on hyppyjen, loikkien, kinkkojen ja erilaisten heittojen kautta liiketaitojen ja siten urheilullisuuden kehittäminen.

Hyppyjen ja heittojen systemaattisessa toteutuksessa on pidetty tärkeanä harjoitteiden moniulotteisuutta, liikkeen sujuvuutta ja taloudellisuutta seka tietenkin toteutuksen käytännöllisyyttä ja turvallisuutta.

Siten jo tässä vaiheessa on tärkeää muistuttaa, että kun vauhti lisääntyy ja samalla liikkeiden yhdistely vaikeutuu niin turvallisuus harjoittelussa saavutetaan vain yksilöllisen ja loogisen harjoittelukehittelyn tuloksena ja valmentajan valvoman silmän alla. Materiaalissa on pyritty nostamaan esille ydinkohdat myös turvallisuuden kannalta. Harjoitteet on myös arvioitu niiden asettaman vaatimustason perusteella.

Liiketaitoharjoittelu 4 materiaalissa pääroolin ottavat siis erilaiset hypyt, loikat ja kinkat sekä heitot yhdistettyna perusliikemalleihin kuten juoksuun, sivulaukkaan ja ristiaskellukseen. Yhdistelykyky ja koordinaatio nousee siis jälleen tärkeään asemaan. Uskomme näiden ominaisuuksien olevan  urheilullisuuden ja tehtäväsidonnaisen liikkeen tärkeimpiä osatekijöitä. Jotkut liikkeistä näyttävät tutummilta ja tyypillisiltä liiketaitoharjoitteilta ja toiset enemmän epätyypillisiltä yhdistelmiensä puolesta. Tavoitteena ns. epätyypillisten liikeyhdistelmien harjoittelussa on lisätä ja parantaa kehon kykyä liikeratkaisujen tuottamiseen. Niitä on syytä toteuttaa ensin hitaasti ja liikettä ‘maistellen’ ja liikkeen sujuvuutta haeskellen. Uudet liikkeet saattavat alkuun tuntua kömpelöiltä tai jopa turhauttavilta mutta oletuksena on, että nämäkin liiketaidot ovat erittäin tärkeitä kehon liikekapasiteetin nostamisessa.

Systemaattisen moniulotteisuuden toteutuksen apuna on käytössä kompassi-tyokalu, joka muistuttaa ja helpottaa eri tasojen ja suuntien harjoittelua. Muita käytännön harjoitusvälineitä on näissä harjoitteissa käytössa pallo, joko kevyt kuntopallo tai esimerkiksi koripallo. Lisäksi heittoharjoitteita tehtäessä on hyvä olla sopiva heittoseinä, mutta heitot voidaan tarvittaessa toteuttaa myos pariharjoitteina.

Nuorten Liiketaitoharjoittelu, osa 4, valmistuu keväällä 2014 ja on näillä näkymin tässä sarjassaan viimeinen. Sisällön laadun uskomme säilyneen hyvänä tai jopa parantuneen edellisistä osista. Toivottavasti sinullakin on mahdollisuus tutustua materiaaliin joko DVD:n tai Suomen Valmentajat Ry:n koulutusten kautta, alkaen siis keväällä 2014.

Kiitos!

Tommi Paavola